...

hagham nabud in hame dard

khastam az gerye

khodyaaaaa

sedamoo mishnavi?

chera khub nmisham man?!

ta keeey bayad hessesh konam too lahze ham?!


ashkam,javab eshgham nabud

...