.

.

.

من هیچ IDای ازش نداشتم و نمی تونستم ازش بپرسم چرا؟

چی شد یه دفعه؟!

اما هر وقت نت می رفتم وبشُ چک می کردم

2-3 روز پیش دیدم همه مطالبشو پاک کرده

خیلی ناراحت شدم

حتی تو مدرسه هم حرف از این بود که چرااااا آخه؟!چرا جدا شدن؟!

من ومینا تو هنگ کااامل بودیم وقتی دیدیم چنلشُ پاکیده 

اما الان

انگار اون روزنه ی امیدی که داشتم و با خودم می گفتم نمیشه که یهو همه چی تموم بشه

خودشو نشون داد...

بلــــــــــــــــه

پریای عزیز دلم

با همسر محترمشون

تا ابد

با هم هستن

...

پریای مهربون

از تهِ دلم واست آرزوی خوشبختی می کنم...