سلام

نمی دونم کی می خونه وبمو ولی حتی اگه هیچکیَم نخونه می خوام بنویسم

خیلی دلم پره

از همه...

واقعا فکر نمی کردم اینجوری پیش بره!

اصلا همه چی بهم ریخته

آرامشِ روزامُ از دست دادم

خیلی وقته.

منتظرم

منتظر یه اتفاق خوب

که می دونم هیچ وقت نمیُفته...

شاید دیوونه شدم

اما هر چی هس،دیگه خودم نیستم!

خیلی عوض شدم،خیلی بد شدم،خیلی اعصاب خردکن شدم!

هیچکی نمی تونه تحملم کنه!

جز خدام

خدایی که هر لحظه وجودشُ حس می کنم

خدایا باش کنارم به جای اونی که نیستتتتتتتتتتتتت.

لعنتی ترین عـشـقـ