لبخندبزن

به تلخ ترین خاطره هایت

آدم ها می‌آیند و این آمدن

باید رخ بدهد

تا تو بدانی

آمدن راهمه بلدند

این ماندن است

که هنرخواهد...


+این روزا شدیداً عجیب میگذرن

+چقدر مونده به ... ؟! :|