کاش یه روزی ام برسه به جای اینکه منتظر باشی آنلاین شه، 

منتظر باشی صدای زنگ در بیاد❤️+هیچ غیرممکنی وجود نداره!💞

+آرامِــــشـــم!☺️